Tidigare har endast företaget Hemfrid haft ett avtal med arbetsgivarnas organisation KFO, Kooperationens Förhandlingsorganisation.
Nu har ett branschavtal träffats.
Avtalet berör cirka 700 anställda, om man inkluderar Hemfrid.
– Det är bra att vi har fått ett avtal för medlemmarna inom det här avtalsområdet. Det är helt klart ett steg i rätt riktning mot bra och
rättvisa löner och goda arbetsvillkor dem som arbetar med hushållsnära tjänster, säger Håkan Pettersson, Kommunals andre vice ordförande och avtalsansvarig.

För perioden 1 januari 2008 till 30 april 2008 höjs lönen generellt med 270 kronor i månaden (heltid).

Från 1 maj 2008 till 30 april 2009 finns ett belopp om lägst 850 kronor. Efter att det har fördelats ska varje anställd ha fått minst 200 kronor per månad i löneökning.

Från 1 maj 2009 till 30 april 2010 utgår ett belopp om lägst 875 kronor. Efter fördelningen ska varje heltidsanställd ha fått minst 230 kronor per månad i löneökning.

Lägsta månadslöner:
1 januari 2008: 15 730 kronor
1 maj 2008: 16 580 kronor
1 maj 2009: 17 455 kronor

För ungdomar fyllda 16 och 17 år är lönen 80 procent av lägsta utgående månadslön.
Arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder.
Då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag får den anställde åtta timmars ledighet med lön.