– Det här har kommunen vetat om en längre tid, men de har inte gjort något, säger huvudskyddsombudet Arlene Westin, sektion 51, Kramfors. Hon stöttade skolans skyddsombud i beslutet om stängning den 15 april.
Matsalen där 450 elever dagligen äter sin skolmat är angripen av mögel och har mycket dålig ventilation.
– Det är en gammal byggnad från 1950-talet och den senaste tiden har vatten läckt in som har orsakat mögelangreppet.
– Det är inte speciellt roligt att fatta sådana beslut. Men när ingen gjorde något var vi ju tvungna. Normalt brukar arbetsgivaren ha en annan uppfattning och kalla på arbetsmiljöverket. Men så var det inte denna gång, säger Arlene Westin.