Najwa är en överklassflicka som flytt från Sudan till London, där hon tvingas ta plats som hembiträde, efter familjens fall. Berättelsen, i jagform, beskriver såväl hennes materiella väg nedåt i fattigdom och hennes parallella sökande efter själslig frid och ökad andlig rikedom via islam. Vi följer hennes liv från mitten av 1980-talet och 20 år framåt.

Författaren lyckas skildra Najwas utveckling mot fromhet på ett känsligt poetiskt och inlevelsefullt sätt, utan att väja för svårigheterna i hennes val.