Den kommunala sektorn har under senare år haft relativt goda tider. I alla fall om man jämför med senaste 15 åren.
Kring valet 2006 var alla partier generösa med löfte om nya pengar. Dåvarande oppositionsledare Fredrik Reinfeldt ville under valrörelsen uttryckligen överträffa socialdemokraterna i generositet vad gäller skola, vård och omsorg.

De senaste årens högkonjunktur har gett fler arbete och därmed kommunerna och landstingen högre skatteinkomster.
Men nu när många räknar med en lågkonjunktur finns det nästan inga nya pengar till kommunerna i finansminister Borgs planer. 1,6 miljarder mer från den nu kommunala fastighetsavgiften tillhör de fåtaliga tillskotten.

Tvärt om urgröps värdet på statens ekonomiska stöd.  Borg använder samma trick som finansministrar sedan Feldts tid på 1980-talet har använt sig av. Han höjer inte statsbidragen trots att höjda löner och priser ökar kommunernas kostnader för verksamheterna.
Varje miljon från Borg räcker därmed till mindre verksamhet. Bara för bibehålla värdet på dessa statsbidrag krävs en ökning med cirka 4 miljarder kronor.
Men ”generella statsbidraget ligger kvar på oförändrad nivå” skriver Borg på sidan 133. Precis efter att han har konstaterat att ”det kommunala skatteunderlaget ökar långsammare än i år”.

I tabellerna på samma sida kan man se att medan innehållet i statens sparkista växer år för år så går kommunerna och landstingen back. Kommunsektorn har ett minus på miljard per år och måste fylla på med mer lån. 

Finansministerns prognos:

 

 

Finansiellt sparande

2009

2010

Staten

plus 69 miljarder

plus 106 miljarder

Kommunsektorn

minus 1 miljarder

minus 1 miljarder

 
Underskottet är inte resultatet av någon kraftig ökning av de verksamheter som kommuner och landsting betalar. Tvärt om. Ökningen i Borgs prognos  är ytterst marginell. Betydligt mindre än hela svenska ekonomin som nu bromsar in.
Borg tillåter den kommunala sektorn att växa med under 1 procent per år. Samtidigt som han spår att hela Sveriges ekonomi, främst privata sektorn, växer 2-3 gånger snabbare.

Finansministerns prognos

2009

2010

Kommunerna och landsting

0,9%

0,4%

Hela Sveriges ekonomi: BNP

1,8%

2,9%