Det porlar i åar och diken, av våren som åter är ny. Flyttfåglar kommer tillbaka, grodyngel simmar i dyn.
Ett vårregn strilar så sakta, jag går under mitt paraply.
Säg, visst är det väl skönt att betrakta, våren som åter är ny!