SVAR: Jag uppfattar detta som att du på grund av sjukdom haft en tidsbegränsad sjukersättning under några år och att du fått detta beviljat ett år i taget. Från den 1 februari 2008 har sedan försäkringskassan beslutat låta detta övergå i en icke tidsbegränsad sjukersättning. Då anger reglerna att försäkringskassan senast inom tre år ska göra en ny arbetsförmågeutredning. När en tidsbegränsad sjukersättning övergår i en sjukersättning kan arbetsgivaren, precis som du skriver, omreglera tjänsten motsvarande den del man får sjuk-ersättning för.
I ditt fall sänks din sysselsättningsgrad till 75 procent och du har en sjukersättning på 25 procent. När försäkringskassan gör en ny arbetsförmågeutredning gör de en bedömning av den nedsättning du har och om det skett någon förändring i den del du har sjukersättning för. Kommer de fram till att du återfått hel arbetsförmåga och att sjukersättningen därmed upphör, finns det inskrivet i vårt kollektivavtal på kommun- och landstingsområdet att arbetsgivaren ska pröva möjligheten att på nytt omreglera anställningsvillkoren.