Vänsterpartiet har frågat 15 fackliga organisationer, både centralorganisationer och medlemsförbund, om var de står i arbetstidsfrågorna.
Flera förbund hänvisar heltidsfrågan till avtalsvägen, en del med tillägget: att med nuvarande regering är det inte möjligt med lag. Bara Kommunal och i viss mån Vårdförbundet står fast vid lagkravet, oavsett parlamentarisk situation.
I övrigt har facken fått svara på vad de har för mål i arbetstidsfrågorna. Arbetstidsförkortning talas det nästa bara om i långsiktiga termer.

Vänsterpartiet har genomfört enkäten som ett led i arbetet inför sin kongress i sommar där frågorna kommer upp. Vänsterpartiet är på väg att släppa kravet på sextimmarsdag.
– Man kan konstatera att det inte finns något stort tryck ute på arbetsplatserna vad gäller en generell arbetstidsförkortning, säger Gustav Olofsson, politisk sekreterare i vänsterpartiets riksdagsgrupp.