Kaspar och Joosep mobbas svårt av hela klassen. Från de vuxna är ingen hjälp att vänta. En dag går mobbningen över en gräns, och Kaspar och Joosep ser ingen annan utväg än att ta en fruktansvärd hämnd.

En grym film som väcker förbjudna känslor av hämndbegär hos åskådaren. Imponerande debut av estniska regissören Ilmar Raag.