SVAR: Den skada du råkade ut för går under benämningen färd­olycksfall. Det innebär en skada som inträffar under den vanliga direkta färden till eller från arbetet. Du råkade ut för en kraftig stukning av foten och ordinerades vila och jag förstår att du var sjukskriven en tid. Den försäkring som är aktuell i ditt fall är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda, TFA-KL.
Den omfattar färdolycksfall, men enligt villkoren lämnas ingen ersättning för inkomstförlust. I detta fall är det rätt att det gjorts karensdagsavdrag på lönen.