Bidragsfusk skall ej försvaras Men en sak bör allt förklaras Hör du till de penningstinna Många kryphål står att finna Kringgå lagar, nolltaxera Varför inte emigrera Fly som Stensson, Pärsson, Kajsa Skatteparadis är najsa Skaffa konto i Gibraltar Lag om skatteflykten haltar Ska vi tro att Alliansen Vill ta tag i Storfinansens skattefiffel när nu sjuka Lättare ju är att stuka Arbetslösa lovligt byte Snart nog jagas de med lyte Fy hundan för den männ’skosyn Som jäser uti borgardyn Du som är frisk och har ett jobb Vill du va’ med i denna mobb?