SVAR: Du hade ett vikariat med ett bestämt datum för när vikariatet skulle upphöra. Före detta datum blev du sjuk. Du har rätt att arbeta på ditt vikariat när du tillfrisknat, om det sträckte sig längre fram i tiden. Jag vet för lite för att kunna säga om du blev rätt eller fel behandlad. Kontakta därför det lokala facket som hjälper dig. Men är händelsen från förra året kan det vara för sent att göra något åt det, om det var fel hanterat av arbetsgivaren