SVAR: Arbetsgivaren är skyldig att lämna skriftlig information till arbetstagaren om villkoren, det vill säga ett anställningsavtal, senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta.
En tidigare säsongsanställd arbetstagare har företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren om han eller hon arbetat sex månader under de senaste två åren.
Då man intjänat en företrädesrätt har man rätt till lediga anställningar som man har tillräckliga kvalifikationer för.
Finns året runt-anställningar lediga och du har företrädesrätt har du rätt till arbetet, under förutsättning att du anmält till arbetsgivaren att du åberopar företrädesrätten och under förutsättning att det inte finns någon annan med längre anställningstid.