– Vi har ställt till en väldig cirkus här, vi känner oss lurade, vi får en negativ löneglidning, säger Carina Falle, undersköterska och arbetsplatsombud på Alviks äldreboende.

I det senaste avtalet på kommunsidan finns inga individgarantier, allt förhandlas och fördelas lokalt.
I Luleå kommun går det till så att varje enhetschef får en påse pengar att lägga ut i löneökningar. Det fanns då 1 711 kronor per person (heltid), inklusive pengarna från den så kallade jämställdhetspotten för anställda i äldreomsorgen, så också för de anställda på Alvik.

Men enhetschefen valde att inte använda hela potten. En fick genomsnittssumman 1711 kronor, övriga 17 stycken på arbetsplatsen fick mellan 660 och 1 500 kronor, visade det sig när Carina Falle och arbetskamraterna redovisade sina löneökningar för varandra.
Efter stormöten och massor med upprörda känslor kvarstår utfallet av årets lönesättning.

Hur kunde det bli så här? Jag hänvisas via enhetschefen på Alviks äldreboende, Jennie Anttila, och kommunens verksamhetschef Maria Wallström så småningom till chefen för personalenheten, Håkan Dahlqvist.
– Exakt hur det gått till kan jag inte säga. Men cheferna sätter lönerna utifrån de kriterier vi har, säger han.
Den pengapåse som varje enhetschef hade att hålla sig till kallar han en fördelningsnyckel.
– Det är riktlinjer som cheferna har att följa.
I det här fallet har chefen inte lagt ut pengarna enligt fördelningsnyckeln, varför inte?
– Den exakta orsaken kan jag inte svara på. Jag kan bara konstatera att alla arbetsställen inte lagt ut alla pengar, medan andra ställen lagt ut lite mer. Det är individuell lönesättning.

Kommunals ombudsman Vanja Nyberg gör bedömningen att det inte går att begära tvisteförhandlingar med arbetsgivaren.
– Så länge kommunen lägger ut alla pengar så är det inget att tvista om. Vi anser att kommunen är en enda arbetsgivare i alla andra frågor så vi kan inte ha en annan åsikt är det gäller lönerna. Däremot kan vi ha åsikter om hur det gått till och det har vi, säger hon.

Arbetsplatsombudet Carina Falle, på Alviks äldreboende, vill understryka att hon och kollegorna inte på något sätt är emot individuell lönesättning.
Detta visar väl att de individuella lönerna fungerar?
– Vi tycker det är bra med individuell lön men hela summan ska fördelas på huset.
Till nästa års lönerevision lovar chefen för personalenheten muntliga genomgångar med enhetscheferna innan lönesättningen för att undvika årets misslyckande.