Barbro Budin, jämställdhetsansvarig i lantarbetarnas international IUL, är kritisk till att det ska ta så lång tid innan arbetet med den nya konventionen startar.
– Det skulle antagligen inte tagit 70 år för ILO:s styrelse att inkludera villkoren för hushållsarbetare på dagordningen om dessa varit män, säger hon till LO–TCO Biståndsnämnds hemsida, lotcobistand.org.

Det finns ungefär 100 miljoner hushållsarbetande runt om i världen, den stora majoriteten är kvinnor och ofta är de invandrare. Antalet ökar i takt med att medelklassen växer och efterfrågar hushållsnära tjänster som barnpassning, städning och äldrevård.
Enligt Barbro Budin är isolering och utsatthet de största problemen för de hushållsarbetande.

ILO, International Labour Oganization, är ett FN–organ för arbetslivsfrågor som tar fram konventioner och andra regler om villkor för arbetsmarknaden.
I styrelsen för ILO finns företrädare för regeringar, fack och arbetsgivare.