Det sägs ha tillkommit av omtanke om den sjuke, som snabbt ska kunna slussas tillbaks till arbete igen, via en rehabiliteringskedja. Men reglerna handlar snarare om en utsorteringskedja, där arbetsgivaren får goda möjligheter att göra sig av med skröpliga anställda.

Illustration av Magnus BardOch även om vissa stötdämpare införs är reglerna mycket hårda, huvuddragen är skrämmande. Även i dag är det svårt att få sjukersättning, sedan Försäkringskassan skärpt reglerna på uppdrag av den förra regeringen. Men det kommer att bli värre.
Redan efter 90 dagar ska arbetsförmedlingen kopplas in och ”hjälpa” den sjuke att se sig om på övrig arbetsmarknad ifall det inte går att klara det vanliga fasta jobbet. Och efter ytterligare 90 dagar har arbetsgivaren rätt att säga upp den som då inte hunnit bli frisk nog för sitt jobb. Inte ens om man klarar att gå tillbaks på deltid får man behålla anställningen.

Regeringen tänker även slopa den ersättning som idag betalas ut för långtidssjuka som behöver längre behandling för att få sin arbetsförmåga tillbaks.
Det finns möjlighet till förlängning för några, men efter 30 månader är det helt stopp för alla.
180 dagar är alltså huvudregeln och avståndet mellan att ha eller inte ha en fast tjänst. Riskerna är många:
– På små orter kan det vara svårt att hitta nytt jobb, varför skulle en annan arbetsgivare vilja ha den som kollegan ratat? Tiden för rehabilitering blir oerhört kort.
– Försäkringskassan behöver inte kolla om ett nej från arbetsgivaren är sakligt grundat.
– Arbetsförmedlingen har idag inga rutiner för att ta hand om sjuka arbetssökande och för den sjuke gäller det att anmäla sig till arbetsmarknadens förfogande, dvs stämpla, eller söka socialbidrag när man blivit uppsagd.

Försäkringskassan har i sitt yttrande om förslaget framhållit att det finns risk att den enskilde hamnar i kläm och står utan försörjning. Tanken att sjuka snabbt ska komma tillbaks i jobb är god. Men de nya reglerna stressar och straffar sjuka och urholkar lagen om anställningsskydd. Det är rättsosäkert, krångligt och dåligt förberett. Gör som Sverker Olofsson och öppna soptunnan, det är där förslaget hör hemma.