Massage

Taktil mass­age är en lätt beröringsmassage med mjuka tryck. Taktil betyder just beröring. Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och funktionshinder och den taktila massagen är anpassad för barn och vuxna med exempelvis rörelsehinder eller hjärnskador efter olyckor.
På intensivvårdsavdelningen, IVA, i Umeå ger för närvarande tre undersköterskor den lätta beröringsmassagen. Therese Jacobsson och Ann Britt Nordin Sundholm är två av dem. Och ryktet har spritt sig på sjukhuset.
– Före detta patienter som ligger på rehabiliteringsavdelningen, eller patienter från andra avdelningar, hör av sig till oss. Vi ger massage till dem i mån av tid, säger undersköterskan Therese Jacobsson.

Ann Britt Nordin Sundholm
– Anhöriga som sitter och vakar dygnet runt mår också bra av taktil massage, berättar Ann Britt Nordin Sundholm.
Therese Jacobsson
– Vårt mål var att minska sömnmedicinen utan att minska välbefinnandet för patienten, säger Therese Jacobsson.

Arbetet med att ge taktil mass­age till patienterna började av en slump. En patient med krånglande mage fick magmassage på IVA. Snabba förbättringar i tillståndet gjorde att personalen fortsatte ge magmassage till patienter som hade problem med förstoppning.
Hösten 2002 inleddes så ett projekt på IVA. Målet var att minska användningen av sömnmedicin.
– Vi upptäckte att det skedde en övermedicinering. Vårt mål var att minska sömnmedicinen med 25 procent utan att minska välbefinnandet för patienten, säger Therese Jacobsson.
– Andra metoder än läkemedel kan verka hokuspokus, men vår chef är väldigt positiv, säger Therese Jacobsson.

Massagens positiva effekter var snart ett faktum. Mindre behov av smärtstillande, magar som ”kom i gång”, lägre puls och bättre syresättning, dokumenterades bland patienterna.
Men det finns situationer när massagen bör undvikas.
– Under väckningsfasen ger vi aldrig massage. Vi vill att patienten ska förstå vad vi gör och ge sitt samtycke, säger Therese Jacobsson.
Behandling sker inte heller samma kväll som patienten läggs in på intensiven. Men redan dagen efter kan det vara aktuellt.
– Det beror på patientens skick. Efter en trafikolycka med skallskador, som ger högt tryck, är det inte bra, säger Ann Britt Nordin Sundholm.

Hur räcker tiden till att ge taktil massage på en intensivvårdsavdelning? Jo, på IVA i Umeå finns det tre till fem gånger i veckan en person utöver ordinarie personal som ger massage. Under natten sker det i mån av tid.
Undersköterskan som ger massage är enbart där för att massera och är klädd i massage­kläder.
– När jag kommer till jobbet på morgonen går jag först runt på avdelningen och kollar läget. Är det extra mycket att göra så hjälper jag till på golvet i stället, säger undersköterskan Therese Jacobsson.
Tack vare en positiv och engagerad chef kan personalen boka in behandling, tre till fem dagar per vecka under arbetstid.
– Vi får vara glada om vi hinner med tre dagar i veckan, eftersom vi bara är tre som är aktiva med att ge massage nu, säger Therese Jacobsson och syftar på att två ur gruppen är upptagna med forskning medan en är mammaledig.

Även anhöriga till patienter har masserats.
– Många vill inte ens gå och äta. De sitter och vakar dygnet runt, säger Ann Britt Nordin Sundholm.
Undersköterskorna har i dessa fall gått fram till dem, gett en klapp på axeln och samtidigt ställt frågan om massage.
– Men vad är det då? brukar de fråga, och då förklarar vi att det är en mjuk massage som är avslappnande och rogivande, säger Ann Britt Nordin Sundholm och Therese Jacobsson.

Ljus tänds och lugn musik fyller rummet medan den anhöriga får ligga ned på en brits och bli masserad.

Ann Britt Nordin Sundholm
känner sig väldigt trött, både efter att ha gett och fått taktil massage under en arbetsdag, men senare under kvällen vänder det.
Therese Jacobsson känner igen reaktionen och säger:
– Först kan jag bli väldigt trött. Men några timmar senare kan jag känna: ”Oj, hjälp! Vilken energikick jag fick.

Taktil massage

Taktil massage på Norrlands Universitetssjukhus
Antal behandlingar 2006: Totalt 459 stycken, varav 251 till patienter, 170 till personal och 38 till anhöriga.
Antal behandlingar 2007: Totalt 399 behandlingar, varav 196 till patienter, 190 till personal och 13 till anhöriga.

Pengar till forskning

Sjuksköterskorna Susanne Rundgren och Lenita Lindgren har varit med i gruppen som ger taktil massage, men har nu tjänstledigt från IVA. De har fått 2,3 miljoner för att forska i hur beröringsmassage fungerar medicinskt och hälsoekonomiskt: Kan man ersätta läkemedel med massage? Bidraget kommer från FAS, forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap.
Källa: Norrlands Universitetssjukhus, IVA.

Taktil stimulering

Används bland annat inom förskola, särskola/träningsskola, fritidsverksamhet, dagcenter, rehabilitering, mödravård, sjukhem, servicehus, smärtlindring och hospice.