Det visar Lena Andersson-Felé som skrivit en avhandling om varför den platta organisationen som finns i industrin inte fungerar i vården.
– Jag blev förvånad över att man efterlyste en gammaldags chef som pekar med hela handen. I dag tror vi gärna att alla vill ta ansvar själva och påverka, säger Lena Andersson-Felé.

Platta organisationer med färre chefer bygger på att alla tar ansvar. Men hemtjänstpersonalen vill inte det enligt Lena Andersson-Felé. De vill att chefen ska styra och leda, något som tar tid. Det gör att chefen kommer i kläm mellan personalens förväntningar och högre chefer som vill att mer ansvar ska fördelas.
– Resultatet blir att man upplever att chefen inte har tid. Det kan leda till att man inte trivs och mår sämre, säger Lena Anders-son-Felé.
Utifrån detta har hon kommit fram till att en lagom grupp är 25-30 personer.

Ofta finns platta organisationer i industrin där produktion sker efter givna moment. I vård-en behöver brukarna olika mycket tid varje dag.
– Personalen skulle kunna ta större ansvar om de fått veta vad som krävs. De har inte alltid fått utbildning när det gjorts förändringar.
Personalen sätter brukarens behov i första hand och lägger mindre energi på att ta initiativ till förändringar.