Annelie Blomberg och Saisunne Edman pratar om förväntningar på chefen. De är undersköterskor i hemtjänsten i södra Botkyrka.
– Hur chefen ska vara beror på gruppen. Är det en lugn grupp är det lättare att föra en dialog. Är man inte enig ska chefen bestämma, säger Annelie Blomberg.

Helena Helminen som är verksamhetsledare instämmer, hon har tre grupper. Hur gruppen fungerar är avgörande för hur hon agerar. Helst vill hon bolla tillbaka så många frågor som möjligt.
– Jag tror att alla har med sig nya idéer, säger Helena Helmi-nen.
Om gruppen inte hittar någon lösning avgör hon hur det ska bli. Helena Helminen har varit vårdbiträde i hemtjänsten, förtroendet för henne är stort. Lagar och förordningar har hon lärt sig som fackligt aktiv i Kommunal. Är det kort om personal rycker hon ut. Helst vill hon följa med vid första besöket, men hinner inte alltid. Personalen uppskattar att hon är tydlig.
– Vi känner att hon finns för oss. När någon felaktigt klankar ner på oss stöttar hon, säger Annelie Blomberg.

Inom gruppen finns ansvarsområden för bilar, veckoplaneringen och att ringa in vikarier. Vem som ska göra vad bestäms på gruppmötena.
– Får man mer tillit gör man ett bättre jobb. Eget ansvar ger alltid en chans att växa, säger Annelie Blomberg.
Brukaren i fokus är nyckelord för hemtjänsten och självklart för personalen.
– Det är därför vi valde vårdyrket, säger Annelie Blomberg.
Forskning visar att många chefer kommer i kläm mellan högre chefer och personalen. Det känner inte Helena Helminen igen, kanske för att enhetschefen sitter i samma lokaler. Totalt är Helena Helminen chef för 25 personer. Arbetsledningen för kväll och natt tar mycket tid.
– Det kan inte vara fler än 20-25 i gruppen. Det är mycket samtal och jag får många förtroenden.

En bra chef

 - Lyssnar.
 - Står upp för personalen när den behöver stöd.
 - Sitter så nära att det är lätt att gå in.
 - Guidar personalen i olika frågor.
 - Är glad och trevlig.
 - Är kunnig, har utbildning och har arbetat praktiskt.
 - Är tydlig.
 - Har chefsutbildning.
 - Är inriktad på relationer och kommunikation.
 - Kan styra och leda.
 - Ger socialt stöd.
 - Ger återkoppling.
 - Visar tillit.
 - Inger förtroende.

Källa: Hemtjänsten i Botkyrka, Lena Andersson-Felé.