Anneli Särnblad– Jag ser med oro på vad som kan hända med den svenska modellen på arbetsmarknaden. Littorin måste nu ge besked om vad han tänker göra för att modellen ska kunna leva kvar.
Varför är det så viktigt att han ger besked innan EU–fördraget antas av riksdagen?
– Jag skulle kunna tänka mig att, som vänsterpartiet föreslår, vi kräver att det skrivs in garantier för den svenska modellen i fördraget innan vi antar det. Men det beror också på vad Littorin tänker göra för förändringar i den svenska lagstiftningen. Tänker han inte göra något alls tror jag vi behöver ett undantag i fördraget. Vi får se vad han lämnar för besked.
Vilka förändringar vill du att han ska genomföra?
– Jag vill först höra vad Littorin tänker göra innan jag kommenterar det.
Planerar du fler initiativ i riksdagen om Laval–målet och fördraget?
– I första hand tycker jag att fackförbunden borde agera mer samlat och kraftfullt. De är för tysta nu. Jag ser verkligen fram emot LO–kongressen i juni och hoppas att den ska avslöja moderaternas klasspolitik. De vill ju ha lönedumpning i Sverige och i Europa.