Det bud som Kommunal har överlämnat till arbetsgivarna ser ut så här:
– 1–årigt avtal.
– I genomsnitt 1300 kronor mer i månaden.
– Individgaranti på 500 kronor.
– Befattningslön för dem som arbetar vid privata bussbolag
– Tarifflöner för dem som arbetar vid kommunala bussbolag. Dessa ska vara konkurrensneutrala jämfört med lönerna vid de privata bussbolagen.

Enligt ombudsman Bo Sandolm innebär införande av befattningslön och konkurrensneutrala tarifflöner att lägstalönerna höjs kraftigt för bussförarna.
– Dessutom har vi lämnat över krav om förbättringar av de allmänna villkoren. Vid de kansliöverläggningar vi har haft med arbetsgivarna har de sagt nej till alla våra krav på förbättringar.
Kraven handlar bland annat om bättre tillägg, kortare arbetstid och anställningstrygghet vid upphandling.

Förhandlingarna med de kommunala bussbolagen i KFS inleds den 10 april. Den 21 april börjar förhandlingarna med de privata bussarbetsgivarna i BUA.
De nuvarande avtalen går ut den 31 maj.