Malin JosephsonÄr det vanligt att man lämnar jobbet i äldreomsorgen?
– Under tre år var det 23 procent som slutade och 18 procent blev sjukskrivna mer än en månad. I primärvården var omsättningen 20 procent, i sjukvården 14 procent.

Är det någon skillnad på undersköterskor och sjuksköterskor?
– Sjuksköterskorna slutar oftare, de har lättare att hitta nytt arbete. Undersköterskorna blir oftare sjukskrivna. Om man har möjlighet att byta jobb utan att flytta skyddar det mot sjukskrivning, undersköterskornas arbetsmarknad är mindre. Måste man jobba kvar trots att man känner att det inte är bra för hälsan fysikt och psykiskt ökar risken att bli sjukskriven. Undersköterskorna har ett fysiskt tungt jobb, det är också en riskfaktor.

Varför är det så här?
– Många byter för att de vill utvecklas i jobbet, de möjligheterna skulle kunna finnas på arbetsplatsen också. Att man inte mår bra ökar sannolikheten för utfrysning. Det förekommer i nästan alla arbetsgrupper. Jag tror att det kan bero på att organisationen är pressad. Att vara undersköterska är tufft. Målen är oklara, man kan ge hur god omsorg som helt, det finns inget slut. Men man måste känna att man gör ett bra jobb, annars är det en stressfaktor.

Kan du ge något exempel?
– Många tycker att den lilla guldkanten i jobbet försvunnit. Kanske har de för stora krav på sig själva. De känner också att de inte har inflytande över hur jobbet läggs upp. Stora grupper ger en otydlighet i organisationen. Många undersköterskor tycker inte att de får använda sin kompetens i äldreomsorgen, utbildningen är inriktad på sjukvård men undersköterskorna får färre delegeringar och känner sig kringskurna.

Hur skulle det kunna vara annorlunda?
– Risken för att sluta eller bli långtidssjukskriven ökar med omorganisation, vissa blir vinnare, andra förlorare. Om arbetsgivarna vill att folk ska stanna skulle de göra bättre uppföljningar och titta på vad som blir bra och dåligt. Ökad rörlighet tror jag också är bra, nästan 15 procent känner att de inte hör till, de skulle kunna ha det bättre på ett annat ställe. Det är bara att gå till sig själv, man blir uppiggad av att byta jobb.

Arbetsförhållanden har undersökts för 2 300 sjuksköterskor och undersköterskor i fyra landsting och fem kommuner. Landstingen är Blekinge, Norrbotten, Region Skåne och Uppsala. Kommunerna är Boden, Falun, Malung, Olofström och Uppsala.
Studien har genomförts av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ingår i en europeisk studie där elva länder ingår. Eftersom det råder brist på vårdpersonal vill man hitta orsaker till varför man slutar i syfte att fler ska stanna.