Regeringen vill ändra i lagen om husligt arbete. Den lagen gäller för dem som arbetar i arbetsgivarens hushåll, till exempel personliga assistenter och de som utför hushållsnära tjänster.
I dag gäller inte arbetsmiljölagen för sådant arbete om arbetstagaren har fyllt 18 år. Istället finns en mer allmän skrivning i lagen om att arbetsgivare måste se till att arbetstagare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet.
En statlig utredning har föreslagit att arbetsmiljölagen ska gälla även för dem arbetar i arbetsgivarens hushåll. Och regeringen har nu lämnat ett sådant förslag till riksdagen.

Personliga assistenter som är anställda av någon annan än brukaren, eller av en brukare som har kollektivavtal, omfattas redan av arbetsmiljölagen. Det förslag som regeringen presenterar berör ett par tusen av de 30 000 personliga assistenter som är medlem i Kommunal.
Liksom tidigare har inte arbetsmiljöverket rätt att göra egna inspektioner i brukarens hem utan anledning. Sådana inspektioner får bara göras på begäran av brukaren, den anställde eller om det finns särskilda skäl.

Oscar Ernerot
Oscar Ernerot, ombudsman Kommunal.

Oscar Ernerot tycker att regeringens förslag är bra. Han är personlig assistent, ombudsman och ordförande i Kommunals centrala branschråd för medlemmar som jobbar med funktionshinder.
– Kommunal har länge drivit kravet att arbetsmiljölagen ska gälla även dem som arbetar i arbetsgivarens hem. Nu finns större möjlighet för dem som arbetar på insynsskyddade arbetsplatser att få en god arbetsmiljö. Men lagändringen blir lite tandlös om inte arbetsmiljöverket kan göra egna inspektioner, säger han.