SVAR: I och med att lagen om anställningsskydd ändrades och det tillkom en anställningsform kan resultatet bli som du beskriver. Du har, vad jag förstår, varit vikarie i över två år. Vid årsskiftet tillkom anställningsformen ”allmän visstid”. Den kan arbetsgivaren använda när som helst. För att få en tillsvidareanställning ska du från och med
1 januari 2008 arbeta i två år som allmän visstid eller i två år som vikarie.