SVAR: Plusjobb får inte räknas in för att uppfylla ett arbetsvillkor. Det är däremot troligt att du direkt efter plusjobbets slut kommer direkt in i jobb- och utvecklingsgarantin. Därifrån får du en dagpenning som borde motsvara 65 procent av den inkomst du hade innan du blev arbetslös, det vill säga tiden före plusjobbet.