Jag arbetar inom äldreomsorgen och söker ledighet med lön på grund av särskilda angelägenheter av vikt. Om jag uppfattat rätt gäller detta enligt avtalet vid nära anhörigs sjukdom, olycksfall eller bortgång för nära anhörig som är far, mor, mor- eller farförälder, syskon, barn eller barnbarn. Mitt treåriga barnbarn åkte akut in med ambulans. Hon hade hög feber och svåra kramper och låg på intensiven i två dagar. Detta hände en torsdag, jag skulle jobba natt fredag och lördag och jag kunde inte gå till jobbet i all ovisshet. Jag sökte ledigt, men min chef nekar mig ledighet med lön. Gäller detta bara vid dödsfall och begravning?<br>
Yvonne

SVAR: Om synnerliga skäl finns, kan arbetstagaren få behålla lönen under ledighet i sammanlagt högst 10 dagar per kalenderår. Synnerliga skäl är just de skäl som du själv beskriver. Jag tycker det verkar som om du faller under bestämmelsen, men detta måste redas ut i en lokal förhandling. Jag föreslår att du kontaktar din sektion eller avdelning, som ska begära förhandling om ledighet för enskilda angelägenheter med arbetsgivaren.