Under våren väntas Kommunals förbundsstyrelse anta en policy om ideellt arbete.
– I dag är gränserna är otydliga. Ofta är det inte tydligt uttalat vad som ingår i arbetet, säger Annelie Hellander, chef för Kommunals arbetslivsutvecklingsenhet.
Om man vet att det är sällskap eller vård som ska levereras till brukaren blir det lättare, anser hon.
– Många medlemmar tycker att det är bra om ideella organisationer levererar gemenskap, säger Annelie Hellander.

På regeringens uppdrag har Peter Örn tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området.
– Trenden är att fler engagerar sig i frivilligt arbete, det leder till att välfärden utökas. Organisationerna är pionjärer när det gäller att upptäcka samhällsproblem, säger Peter Örn.
Han framhåller Kvinnojourerna, Länkarna, Statsmissionen och Röda Korsets arbete för tortyrskadade.
I dag ser många organisationer olika hinder, nu ska de undanröjas.
– Det handlar om organisationer med professionellt anställd personal. När det offentliga lägger ut välfärdstjänster på upphandling har organisationerna svårt att hävda sig mot stora privata aktörer, säger Peter Örn.
Utredningen om kundval i hemtjänsten tror han kan hjälpa organisationerna.

Peter Örn gör klart att det inte handlar om att frivilligarbetare ska få betalt eller ta över uppgifter från anställda. Frivilligt arbete handlar om att komplettera.
Exempel han ger är att den som har hemtjänst kan få göra promenader med Röda Korset och personer som lider av krigstrauman kan få hjälp av Röda Korsets anställda psykologer, frivilliga kan stötta i kontakter.
– Det handlar om att öka de idéburna organisationernas möjligheter att verka på olika områden i samhället och ta till vara engagemang. Att de dem ett erkännande och samtidigt visa respekt för deras oberoende som de i dag inte känner att de har, säger Peter Örn.
Målet är uppföljning med lokala överenskommelser mellan kommuner, landsting och olika organisationer, att bidragssystemet förändras, ökad forskning och att de idéburna organisationerna får större möjlighet att hävda sig i konkurrensen.