SVAR: Du kan ha rätt till ersättning om din anställning upphör och du varaktigt har deltidsarbetat jämsides med eget företag. Detta gäller under förutsättning att anställningen har uppgått till minst 17 timmar i veckan medan verksamheten i företaget inte har överstigit 10 timmar i veckan. Inkomsten i företaget får inte heller ha varit mer än 2 040 kronor i veckan. Det krävs vidare att verksamheten i företaget inte får utökas i samband med arbetslösheten, för då upphör rätten till ersättning.