SVAR: I de centrala löneavtalen finns inte någon poängjakt reglerad. Men i löneavtalet för kommun- och landstingsanställda står att hänsyn ska tas till dem som är sjuk- eller föräldralediga vid löneförhandling. Det innebär att antingen sker löneförhandling mellan lokala parter, eller så sätts lönen på annat sätt, som bestämts lokalt.