SVAR: Som förälder har du rätt till hel ledighet för vård av barn tills barnet är 18 månader. För rätt till hel ledighet efter att barnet uppnått 18 månaders ålder krävs att du får hel föräldrapenning. Du kan också förkorta arbetstiden med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel under tid när du får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning. Utan föräldrapenning har du möjlighet att förkorta normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte fyllt åtta år eller för vård av barn som är äldre, men som ännu inte avslutat sitt första skolår.