SVAR: Du har rätt till studieledighet utan lön från din arbetsgivare, det finns bestämt i studie-ledighetslagen. Du bör söka ledigheten i god tid före studie-start, eftersom detta minskar arbetsgivarens möjligheter att skjuta upp den begärda ledigheten.