Maria Johansson, specialistsjuksköterska i Uppsala, frågar i KA nr 5 vem som skulle kunna ta hennes arbetsuppgifter. Undersköterskorna kan självfallet ta hand om flertalet av arbetsuppgifterna, som att sätta igång sondnäring, ta blodprover, informera patienter och anhöriga, skjutsa patienter till operation och andra undersökningar. Ni kanske inte har kvar några undersköterskor på din enhet, då blir det självklart svårt. Jag jobbar själv som undersköterska så jag vet mycket väl att vi både kan och får utföra alla dessa arbetsuppgifter. Du vill men hinner inte, skriver du. Men det finns sjuksköterskor som hinner med både de nödvändiga administrativa sysslorna och en stor del av patientvården, handlar det om att dessa sjuksköterskor verkligen vill? Det är synd att systemet tillåter att sjuksköterskan slösar bort sin högskolebaserade omvårdnadskompetens på rena rama sekreteraruppgifter istället för på patienten.<br>

Kurt-Åke Andersson,
undersköterska Kalix