Vårdförbundet kräver 1 700 kronor mer i månaden för sina medlemmar, men inte ens det skulle räcka för att alla sjuksköterskor skulle gå om undersköterskorna i Torsby.
– Man ska faktiskt kunna lev’ på sin lön.
Det är undersköterskan Lina Wilhelmsson som på klingande värmländska förklarar att hon inte skäms över de höga undersköterskelönerna i Torsby.

Samtidigt är de fyra uskor som Kommunalarbetaren träffar på fackexpeditionen på Torsby sjukhus noga med att poängtera att det inte är undersköterskorna som tjänar för mycket, det är syrrorna som tjänar för lite.
– Jag missunnar inte sjuksköterskorna bättre betalt, det är glappet mellan sjuksköterskor och doktorer som är alldeles för stort, säger sektionsordföranden Barbro Hallén.
Och hon får medhåll från Lina Wilhelmsson:
– Sjuksköterskorna har ett tufft jobb, de skulle ha bättre betalt. De har ansvar om det händer nånting.

Idag ligger ingångslönen för en undersköterska på sjukhuset på 19 100 kronor, det är hundralappen mer än en grundutbildad sjuksköterska.
Det här har fått avdelningscheferna på Torsby sjukhus att reagera. De har skrivit ett gemensamt brev till personalchefen för Värmlands landsting där de kräver högre löner.
”Sjuksköterskorna måste få anständiga löner även om det skulle innebära ekonomiska neddragningar inom vården”, skriver de.

Och det omvända löneförhållandet har också fått andra konsekvenser. Det är sjuksköterskor som halvt på allvar halvt på skämt har velat börja som undersköterskor istället. Och nån enstaka syrra har frågat om hon kan få gå med i Kommunal istället för Vårdförbundet.
Nu är det inga fantastiska löner som undersköterskorna har.
– Om man tänker på att jag har jobbat i 43 år och inte tjänar över 22 000 är diskussionen löjlig egentligen, säger Barbro Hallén.

Personalchefen på landstinget i Värmland, Gunnar Blomquist, kommenterar det ovanliga löneläget i Torsby så här:
– Grundorsaken är att vi ligger i ofas med avtalen. Kommunals löner gäller för 2008, medan sjuksköterskornas avtal har dröjt och de får fortfarande 2006 års löner. Det väcker naturligtvis känslor. Men sen är det klart att Kommunals avtal har gjort att undersköterskorna successivt har närmat sig sjuksköterskorna och det kommer kanske alltid att finnas vissa undersköterskor med lång erfarenhet som ligger högre än nyutbildade sjuksköterskor. Min ambition är att vi ska ha en löneskillnad som motiverar att folk pluggar vidare.

Vad tycker du om att många av undersköterskorna tjänar mer än sjuksköterskorna i Torsby?

Karin Hellström, sjuksköterska, 53 år
– Jag säger bara grattis! De har rätt lön, vi har fel. Men det ska löna sig att utbilda sig också.

Ulla-Carin Larsson, undersköterska, 45 år
– En kan inte jämföra en undersköterska som jobbat i 25 år och en sjuksköterska som är helt ny. De får ta några hundår. Men de funderar nog på om det var värt att utbilda sig.

Pernilla Jönsson, undersköterska, 35 år
– Har du lång erfarenhet ska du ha hög lön. Men man kan inte jämföra. Kommer du ny som sjuksköterska så har du inte samma kunskaper som en undersköterska som har jobbat i 20 år.

Löneläget i Torsby

Vidareutbildad sjuksköterska: 21 750 – 28 450    medellön 25 106
Grundutbildad sjuksköterska: 19 000 – 26 700    medellön 22 116
Undersköterska: 19 100 – 21 900    medellön 20 515

Vårdförbundets avtalsrörelse

– Sjuksköterskornas fackförbund, Vårdförbundet, kräver en lägstalön på 22 000 kronor och ett lägsta utfall på 1 700 kronor.
– Vårdförbundet kräver också att specialistutbildningen ska ske på betald arbetstid.
– Avtalet gick ut den 31 mars.
– Förhandlingsmotparten är Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting.
– Två medlare har inkallats: Christina Rogestam och Anders Lindström.
– Avtalet rör cirka 90 000 medarbetare.

 Källa: Vårdförbundet och SKL