I dom felfrias klubb
bedöms dom som
försöker göra så gott
det går.
Men när dessa inte uppnår
felfiheten blir dom dömda
vid utredningbord.
Om och om igen.
Vem vilka borde dömas
egentligen.
Det undras från en icke
perfekt ”människa.”