Jag vill kritisera regeringens beslut om läkarintyg från första sjukdagen. Regeringen säger att syftet är att förbättra arbetsgivarens kontroll av de anställdas sjukfrånvaro.
Om regeringen menat allvar med detta hade de knappast tagit ifrån arbetsgivaren rehabiliteringsansvaret.
Det nya som planeras är en tvåstegsraket som innebär att efter tre månader ska arbetsgivaren undersöka om den anställde kan gå tillbaka till arbetet och efter sex månader ska arbetsgivaren anmäla den anställde till arbetsförmedlingen. Här oroar sig inte regeringen för utanförskap. Många parter på arbetsmarknaden har redan denna överenskommelse sedan flera år tillbaka.
I Sverige är socialförsäkringen till för att medborgarna ska kunna känna trygghet och inte oro och skräck. Den generella välfärden har socialdemokratin och den fackliga rörelsen kämpat för i mer än 100 år och vi vägrar se den trasas sönder. Sverige ska räddas ur depressionen genom att det riktiga arbetarepartiet vinner nästa val. Vår nuvarande regering kommer få svårt att förklara hur ständiga försämringar för utsatta grupper kan minska det så kallade utanförskapet och fusket med skattemedel.

Siv Lord
Medmänniska och skyddsombud
sedan 1969