Jokkmokk toppar listan över de kommuner som sänkt sjukfrånvaron mest, enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunen satte målet att halvera sjukfrånvaron på fem år. Målet nåddes på tre år, under åren 2004 till 2007 har frånvaron sänkts med 50,8 procent.
– Det är lätt att minska sjuktalen om man säger upp, säger Patrik Sundberg som också är Kommunals huvudsskyddsombud.

Patrik Sundberg
Patrik Sundberg, Kommunals hvudskyddsombud.

För fyra år sedan togs en ny rehabiliteringspolicy fram. Då fanns 115 långtidssjukskrivna, i fjol var de 48. Policyn skulle göra det tydligare för sjuka vart de var på väg berättar personalhandläggare Tom Norrgård.
– Förr fick man arbetsträna både hit och dit, tiden gick. Det blev konstgjord andning, säger Tom Norrgård.
Kommunal hävdar att målet att få folk snabbt tillbaka i jobb har lett till att minst 10 personer sagts upp. Flera har känt sig tvingade till att sluta. Ofta är det personer som jobbat många år hos kommunen och lider av förslitnings- eller arbetsskador.
– De känner sig inte välkomna tillbaka, de har mått så dåligt och har inte vågat strida, då har de valt att gå, säger Patrik Sundberg.

Enligt kommunen har omkring 75 procent gått tillbaka i jobb och 10-15 procent har fått sjukersättning. Facket är kritiskt till att inte fler rehabiliterats.
– Vi har yrkat att det har funnits jobb för dem. Men kommunen tittar inte över alla områden. Det är vi som strider för lösningar, säger Patrik Sundberg.
Men från kommunen hävdar Tom Norrgård att det är svårt att hitta jobb. En typisk omplacering gäller en kvinna i 55-årsåldern som jobbat 30 år i vården och är trött i kroppen.
–Ofta behöver de ett lättare rörligt arbete. Att jobba som lokalvårdare är sällan lämpligt. Oftast krävs det högskoleutbildning för de lediga jobb som finns, säger Tom Norrgård.
Jokkmokk har som mål att 40 procent inte ska ha någon sjukdag. I fjol var det 35,7 procent som klarade det. Sedan två år finns ytterligare ett mål, att 70 procent ska ha färre än åtta sjukdagar. I fjol klarade 67 procent målet.
Sjukskrivningar som är kortare än 60 dagar har ökat sedan 2004, från 3 900 dagar till 4 791 dagar i fjol.
– Vi ska sänka korttidsfrånvaron och gå ut med det målet, säger Tom Norrgård.
Han tror att arbetet ska ske på flera plan och talar om ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling.

För att få friskare anställda har kommunen satsat på friskvård och hälsoinspiratörer. Anställda kan träna på arbetstid i kommunens gym. Men Kommunal har många medlemmar som inte kan träna på arbetstid, hävdar Patrik Sundberg.
– Om träningen vore schemalagd skulle alla kunna utnyttja friskvården, det ska inte spela någon roll om man är chef eller vårdbiträde, säger Patrik Sundberg.
Schemalagd träning har diskuterats i skyddskommittén och Tom Norrgård tror att man avstod det utifrån att träning ska vara frivillig.
De som inte kan träna på arbetstid kan få ett friskvårdsbidrag på 900 kronor.

Sjukfrånvaron i Jokkmokk är 6 procent av den arbetade tiden, vilket kan jämgöras med medelvärdet 7,2 eller Pajala som har lägsta värdet 4 och Bräcke som har hösta värdet 11,3
Jokkmokk hade i fjol 550 anställda inräknat månadsanställda.