När krokusen kommer upp ur marken så
yrvaket.Då flyttfåglarna syns långt bort i
fjärran som små smala streck.Är våren i luften tiden då livet återvänder från sitt vinter ide .Då meningslöshetens mörker drar sig tillbaka dagens makt tar över från de svarta skymningarna.När tankarna frammåt dominerar orken blir
större och en smula framtidstro infinner sig.Ja då är det vårkännslorna som slår
rot i en vindpinad själ.