Cristina Husmark Pehrsson som ansvarig minister för sjukförsäkringen har gång efter annan sagt att den nya försäkringen inte ska påverka arbetsrätten och att den inte ska påverka anställningsskyddet.

Men arbetsdomstolens ordförande Michaël Koch konstaterar att uttalandet som sådant inte har någon tyngd. Det är förslaget i sig och dess förändringar som ger konsekvenser. Han tror att nyheterna i förslaget kommer att få betydelse, även om det är oklart exakt hur.
– Det kan inte uteslutas att det principiella anställningsskyddet, som klarlagts av ett antal domar i Arbetsdomstolen, kan luckras upp. En annan sak är att arbetstagaren kan tvingas ta ett annat jobb efter sex månader för att klara sin försörjning. När han inte längre får sjukpenning så måste han ju lämna sin tidigare anställning. Han tvingas byta jobb, så blir det.
Man skulle kunna kalla det för ett sätt att sägas upp ”bakvägen”, arbetstagaren tvingas själv säga upp sin anställning.

Michaël Koch pekar på att rehabiliteringsprocessen är tänkt att gå mycket fortare än idag. Tidigare var det en lång process, nu blir det plötsligt en helt annan inriktning menar han.
När det gäller arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringen säger regeringen att det inte påverkas av det nya förslaget. Michaël Koch tycker att det är svårt att säga vad konsekvenserna blir. Det går inte att utläsa helt klart vad regeringen menar i sin proposition, säger han. Tror du att det blir mer att göra i Arbetsdomstolen framöver?
– Det kan jag mycket väl tänka mig.