Kvinnor är särskilt utsatta, hög ålder är också en riskfaktor. Det visar forskning från Karolinska Institutet och Institutet för psykosocial medicin.
Ignorera inte stressymtom som djup trötthet, koncentrationsproblem, täta infektioner, magproblem, hjärtklappning och ångest. Försök ändra på situationen.