Totalt är det elva procent av männen och 23 procent av kvinnorna som inte längre vistas lika mycket i tobaksrök som för tre år sedan.
– Lagstiftningen att ha rökfria restauranger och krogar bidrog till att acceptansen för rökfria miljöer ökade. Debat­ten runt lagstiftningen har haft betydelse för våra beteenden, säger Åsa Lundquist, tobaksutredare på Statens folk­hälsoinstitut.