– Från början upplevde jag att våra medlemmar sade: träffar ni ett avtal om det här med arbetsgivaren så går vi ur Kommunal, säger sektionsordförande Birgitta Jönsson, som nu tror att opinionen förändrats
Det som medlemmarna reagerat på är inte att alla tjänster blir heltid eller att den som vill får ta tjänstledigt och gå ner i tid. Protesterna riktas istället mot att hela arbetstiden inte blir schemalagd.

Tanken är att alla ska ställa upp och jobba utanför schemalagda tid när behov finns. De kan exempelvis vara som sjukvikarie, gå på utbildning eller arbetsplatsträff. Man har talat om 5 procent av arbetstiden.
Birgitta Jönsson och kommunens strategiska utvecklare inom äldreomsorgen har inspirerats av modellen i Växjö. De har åkt runt på arbetsplatserna för att förklara och diskutera. Kommunen har sökt projektpengar hos Trygghetsfonden.
Deltider finns ju ofta för att kommunen vill spara. Får införandet av heltider kosta hos er?
– Arbetsgivaren har inte sagt att det inte får kosta. Det är därför man gör ett projekt på två år.
Vad ska ni göra så att det inte blir jakt på timmar som en del inte klarar av?
– I första hand ska man planera för att ta timmarna i grupperna, har vi sagt. Och vi har också sagt att ingen ska bli återbetalningsskyldig. Men arbetsgivaren måste självklart hålla koll så det inte är en som samlar på sig 100 plustimmar och en annan 100 minus.
– Det finns en risk att det blir ett jagande, men vår förutsättning är att det inte ska behöva bli det.

Förutom fördelen med att alla som vill får jobba heltid ser Birgitta Jönsson en möjlighet att kvalitén kan höjas:
– När det kommer en ny korttidsvikarie som måste läras tänker man ofta: vi kunde lika gärna ha gjort jobbet själva.
Intresset bland Kommunals medlemmar för att öka sin arbetstid är inte så stort.
 – Man har gått ut och frågat hur många som vill och det är inte många. Det rör sig om sex årsarbetare. Kommunal har cirka 350 medlemmar i äldreomsorgen.
Birgitta Jönsson menar att man i hög utsträckning har den arbetstid som man vill ha i Svalöv. Få deltidsstämplar i a-kassan.
Än så länge är inget beslutat. Kommunal ska först ha en yrkesträff med de medlemmar som berörs.