Den som är anställd av landstinget kan berätta om missförhållanden utan att någon har rätt ta reda på vem som står bakom uppgifterna. Han/hon har meddelarskydd.
– Samma saker måste gälla i företag som gör jobb åt landstinget, anser Maria Grip (v) inom landstingsgruppen och personalutskottets ordförande Mona Andersson (s). De tycker också att medborgarna ska kunna ha en bra insyn i hur våra skattepengar används.

Därför har landstinget beslutat att ändra reglerna, så att även de privatanställda ska våga yttra sig utan rädsla för repressalier.
Landstinget upphandlar bland annat städning och matleverans, transporter och en del sjukvård.
Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om att endast fem av 20 landsting kräver meddelarskydd när det gäller privatanställda. Nu har de alltså blivit sex.