Den borgerliga alliansen har, som Kommunalarbetaren tidigare skrivit om, beslutat sig för att minska på det förebyggande underhållet inom Stockholm Vatten.
Något som Kommunal protesterat emot.

Nu får Stockholm Vatten kritik av stadsrevisionen:
Nivån på den nuvarande underhållsbudgeten är otillräcklig. Huvuddelen används till akuta insatser och det förebyggande underhållet blir mindre och mindre.
Conny Nilsson, ordförande för Kommunals sektion säger:
– Vi får nu en bekräftelse på de farhågor vi har av Stockholm stads egen revision, säger han.
En konsult ansvarar för revisionsrapporten och har gjort intervjuer.

Inom avdelningen för ledningsnät bedöms underhållsläget vara mest bekymmersamt. Förnyelsetakten borde vara högre. Ledningsnätet är i genomsnitt 50 år, äldst i landet. Vattenledningsnätet utgörs av järnrör som rostar både inifrån och utifrån. Det är så svårt för att få förståelse hos bolagets styrelse och koncernstyrelse, enligt intervjuerna.

Konsulten anser att det är viktigt att styrelsen för Stockholm Vatten i högre grad engagerar sig i underhållsfrågorna. Stockholms Stadshus AB måste följa utvecklingen mer ingående än hittills. En analys av någon utomstående bör göras för att få en oberoende syn på det faktiska läget.

VD Gösta Lindh anser att de slutsatser som konsulten drar är förhastade och bygger på missuppfattningar. Han får medhåll av Erik Wassén (fp), ordförande i Stockholm Vatten.
Men Ewa Larsson (mp), suppleant i Stockholm Vattens styrelse säger att underhållet har varit eftersatt ända sedan 80-talet.
– Den förra politiska majoriteten lade grunden för en långsiktig strategi, vilken nu tas bort.

Fotnot: Revisionsrapporten har gjorts av konsulten AB Effektivitetsrevision – Åke Dahlberg.
Stockholm Stadshus AB har nu för egen del tillsatt en konsult för att få en uppfattning om underhållsbehovet i ledningsnätet.