Från den 1 januari 2008 får den som anställs som vikarie fast jobb efter två års sammanhängande vikariat inom fem år. Då får även tid före 1 januari 2008 räknas.  Regeln i Lagen om anställningsskydd, Las, kan förhandlas bort eller ändras i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.

I avtalen med Skogs- och Lant-arbetsgivarna, SLA, för djursjukvård, golfbanor, jordbruk, trädgårdsanläggning, trädgårds-odling samt Skåne Djurpark gäller Las som den såg ut innan lagen ändrades den 1 juli i förra året.
De gamla tillfälliga anställningsformerna finns kvar, inklusive överenskommen visstidsanställning.
Vikarier måste även efter årsskiftet arbeta i tre år inom en femårsperiod innan de automatiskt får en fast anställning.
Äldreskyddet finns kvar. Den som har fyllt 45 år får efter det räkna varje anställningsmånad dubbelt, som anställningstid vid uppsägning enligt turordning, företrädesrätt och utköp när arbetsgivaren vill säga upp eller avskeda då saklig grund saknas. Detta har regering och riksdag tagit bort i nya Las.

Ombudsman Håkan Lund­stedt, som är ansvarig i Kom­munal för SLA-avtalen, säger att nya Las gäller även om avtalen innehåller något annat.
– Det har vi kommit överens med arbetsgivaren om.
Men det håller inte SLA med om.
– Hade det varit meningen att nya Las skulle gälla vore det ju logiskt att vi skrev det i avtalen. Men det gjorde vi inte, säger Maria Möller, som är arbetsrätts-jurist och avtalsansvarig.