Följer LAS utan ändringar eller tillägg:

Almega Tjänsteförbunden

Almega Hemservice

Fastigo Serviceavtalet

Vårdföretagarna ambulanssjukvården

KFO Hemfrid

 

Ingen allmän visstidsanställning ( gäller i LAS från 1 juli 2007 )

Almega bemanning

Alliansen Liseberg

Bussarbetsgivarna Bussavtalet

Bussarbetsgivarna Swebus

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

SLA Djursjukvård

SLA Golf

SLA Jordbruk

SLA Jordbruk/Fiske

SLA Trädgårdsanläggning

SLA Trädgårdsodling

SLA Kolmården

SLA Skåne djurpark

Sveriges Byggindusrier Trädgårdsodling

 

Egna regler för tillfälliga anställningar:

Allmega Bemanning

Almega Samhall

Almega tjänsteföretag friskolor och förskolor

AFO kurs- och konferensgårdar

Alliansen Folkhögskolor

Alliansen Skolor

Alliansen Trossamfund

Alliansen Vård och behandling

Alliansen Liseberg

KFO Arbetskooperativ

KFO Förskolor

KFO Hälsa

KFO Kursgårdar

KFO Personliga assistenter

KFO Eskilstuna Zoo

Bussarbetsgivarna Bussavtalet

Bussarbetsgivarna Bussbranschavtalet

Bussarbetsgivarna Busslink övriga landet

Bussarbetsgivarna Swebus

Vårdföretagarna Personliga assistenter

SHR

SKL personliga assistenter

 

Ingen 2/5-regel för vikarier

SLA Djursjukvård

SLA Golf

SLA Jordbruk

SLA Jordbruk/Fiske

SLA Trädgårdsanläggning

SLA Trädgårdsodling

SLA Kolmården

SLA Skåne djurpark

Sveriges Byggindusrier Trädgårdsodling

 

Överenskommen visstidsanställning ( finns inte längre kvar i LAS )

SLA Djursjukvård

SLA Golf

SLA Jordbruk

SLA Jordbruk/Fiske

SLA Trädgårdsanläggning

SLA Trädgårdsodling

SLA Kolmården

SLA Skåne djurpark

Sveriges Byggindusrier Trädgårdsodling

 

Äldreskydd ( finns inte längre kvar i LAS )

SLA Djursjukvård

SLA Golf

SLA Jordbruk

SLA Jordbruk/Fiske

SLA Trädgårdsanläggning

SLA Trädgårdsodling

SLA Kolmården

SLA Skåne djurpark

Sveriges Byggindusrier Trädgårdsanläggning

  

Ingen turordning

Almega tjänsteföretag friskolor och förskolor vad gäller dem som arbetar med barn med särskilda behov

Huvudmannaförbundet vad gäller personliga assistenter

Pacta vad gäller personliga assistenter

SKL vad gäller personliga assisenter

 

egna regler om företrädesrätten

Almega Stallpersonal

Almega tjänsteföretag friskolor och förskolor

Almega Furuviksparken

AFO-kursgårdar

KFO Hälsa

KFO Personliga assistenter

Bussarbetsgivarna Busslink i Stockholm

Bussarbetsgivarna Busslink övriga landet

Vårdföretagarna Läkarmottagningar

KFS Anläggning

KFS Energi

KFS Fastighet och Näringsliv

KFS Konsult och Service

KFS Länsmuseer

KFS Parkering

KFS Renhållning

KFS Utbildning

KFS Storhushåll

KFS Trafik

KFS Turism

KFS VA

KFS Vård

Svenska Kyrkans församlngsförbund

SHR

Huvudmannaförbundet vad gäller personliga assistenter

Pacta vad gäller personliga assistenter

SKL

Vårdföretagarna Vård och behandling

 

Ingen företrädesrätt

Almega tjänsteföretag friskolor och förskolor vad gäller dem som arbetar med barn med särskilda behov

Vårdföretagarna pesonliga assistenter

KFS Personliga assistenter

 

Egna uppsägningsregler

Almega Stallpersonal

AFO-kursgårdar

Alliansen Folkhögskolor

Alliansen Golf

Alliansen Idrott

Alliansen Liseberg

Alliansen skolor

Alliansen Trossamfund

Alliansen Vård och behandling

KFO förskolor

KFO Hälsa

KFO Eskilstuna Zoo

Bussarbetsgivarna Swebus

Vårdföretagarna Personliga assistenter

Vårdföretagarna Läkarmottagningar

Huvudmannaförbundet

KFS Anläggning

KFS Energi

KFS Fastighet och Näringsliv

KFS Konsult och Service

KFS Länsmuseer

KFS Parkering

KFS Personliga assistenter

KFS Renhållning

KFS Utbildning

KFS Storhushåll

KFS Trafik

KFS Turism

KFS VA

KFS Vård

Pacta

Svenska kyrkans församlingsförbund

SHR

SKL

SSR

Vårdföretagarna Vård och behandling

 

Följa ändringar i lag

Almega tjänsteföretag friskolor och förskolor

KFO Kursgårdar

KFO Personliga assistenter

KFO Eskilstuna Zoo

Vårdföretagarna Läkarmottagningar

Huvudmannaförbundet

Pacta

SKL