Fatuma Issack arbetar inom hemtjänsten i Vällingby i Stockholm. I nästan tre år har hon varit vikarie. Det sista vikariatet tog slut i somras. Under hösten har hon varit timanställd. De två sista veckorna tvingades hon stämpla i a–kassan.
Men från årsskiftet, när hon skulle ha fått ett nytt vikariat blev hon fast anställd. Detta blev möjligt tack vare den nya regeln i Lagen om anställningsskydd, LAS. Tidigare fick alla som vikarierat i mer än tre år inom de senaste fem åren automatiskt fast tjänst. Från den 1 januari sänktes gränsen till två år.

Den nya regeln gäller för vikariat som börjar den 1 januari i år eller senare. Då får även tidigare vikariat från 2007 och bakåt räknas in.
Men för de som har börjat vikariera innan årsskiftet gäller fortfarande regeln om tre år.
Fatuma säger att det känns underbart att veta att hon har ett arbete att gå till.
– Nu slipper jag oroa mig för framtiden. Det fasta jobbet har gett mig trygghet.
Ulla Rådbjer i Kommunals sektionsstyrelse var den som förhandlade fram det fasta jobbet åt Fatuma. Och det är fler vikarier i sektionen som har fått fast tjänst eller är på väg att få det.

Sam Lindström arbetar som barnskötare vid en förskola. Han har vikarierat under de fem senaste åren. Det senaste vikariatet skulle ha tagit slut vid årsskiftet. Men kommunen missade att enligt LAS ge honom besked en månad innan om att anställningen skulle upphöra. Därför förlängdes vikariatet med en månad. Och då begärde sektionen att SAM skulle få fast tjänst istället, vilket han också fick.
– Det känns underbart. Jag har tidigare lovats fast tjänst men det har alltid varit någon ung tjej som har fått jobbet. Det är svårare för oss manliga barnskötare. Men när jag fick beskedet om fast jobb blev jag så glad och paff.
Sam Lindström är 37 år och är ensamstående med tre barn. Han berättar att det har varit tufft ekonomiskt därför att det har varit osäkert hur länge han kan fortsätta med jobbet. Ibland har han tvingasts stämpla i a–kassan.
Nu vill han börja arbeta fackligt och hoppas på att bli arbetsplatsombud.
– Jag vill bland slåss för vikariernas villkor och rättigheter. Av egen erfarenhet vet jag hur tufft det kan vara att inte ha fast jobb.

Så här ser nya Las ut

Las, lagen om anställningsskydd, reglerar anställningsvillkor, uppsägningar och rätten till nya lediga jobb hos arbetsgivaren. En stor del av lagen kan ersättas med andra regler i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.
Från den 1 januari 2008:
Vikarier som anställs från detta datum och har sammanlagt mer än två års anställning inom fem år får automatiskt fast anställning. Även tid som vikarie före den 1 januari får då räknas. För vikarier som anställts före den 1 januari 2008 gäller den gamla 3/5-regeln.
Från den 1 juli 2007:
Visstidsanställningar:

· Allmän visstidsanställning
· Vikariat
· Säsongsanställning
· Visstidsanställning av ålderspensionärer
· Provanställning
Äldreskydd:
Det har avskaffats. Tidigare fick den som fyllt 45 år därefter räkna 60 anställningsmånader dubbelt.