Yvonne Koch

På rättspsyk på Huddinge sjukhus i Stockholm har man sedan 1991 tillämpat en säkerhetsprincip som innebär att på varje kvinnlig skötare går det två manliga.

Yvonne Koch har arbetat
som skötare på rättspsyk på Huddinge i sexton år och hon säger att hon är tacksam över säkerhetstänkandet, men tycker att stämningen på avdelningen kan bli för ”macho”.
– Det är noga med muskelmassa här. Vi kvinnor anses vara små, smala och obetydliga och duger bara till att gå in och trösta dem som gråter. Visst är det bra med tydliga regler men det får inte gå över styr. När larmet går är det inte bra om det rusar in fem muskulösa killar som pumpar adrenalin. Tjejer har ett helt annat sätt att lugna patienter på och det måste också värderas, säger hon.  

Per Bergström är facklig företrädare för skötare i Stockholms läns södra sjukvårdsområde och enligt honom har säkerhetstanken alltid varit en helig princip inom rättspsykiatrin i Stockholm, något facket har tagit hänsyn till. Att personal utan rätt kompetens skulle börja arbeta som skötare inom rättspsyk är otänkbart. På grund av säkerhetsprincipen tvingas arbetsgivaren göra avsteg från jämställdhetslagen och det gör frågan komplicerad, säger han.

Rättspsyk, Huddinge

Skötare på avdelningen: 22, 15 män och 7 kvinnor.
Under ett pass: Tre skötare på avdelningen, en skötare på isoleringen och en sjuksyster.
Antal vårdplatser: 13, plus två observationsplatser