Kommunal har cirka 80 avtal som reglerar löner och anställningsvillkor. De flesta av dessa avtal har tillägg eller inskränkningar jämfört med lagen om anställningsskydd, Las.
Oftast handlar det om andra villkor för tillfälliga anställningar, företrädesrätt och uppsägningar.
Dessa avtal påverkas antingen inte alls eller i begränsad omfattning när riksdagen ändrar arbetsrätten i Las.

Fem av avtalen följer
helt lagen om anställningsskydd. I dessa avtal slår alla förändringar av Las igenom fullt ut.
För personliga assistenter gäller inte lagen alls. Detta av hänsyn till brukarna som anses ha rätt att utan större problem göra sig av med de personliga assistenter de inte är nöjda med. Och det märks även i de fem avtalen för denna yrkesgrupp.
Personliga assistenter kan anställas tillfälligt hur länge som helst, kan sägas upp på 14 dagar.
Las gäller inte heller anställda vid Samhall eller dem som är i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De har också sämre anställningstrygghet än andra i sina avtal.

I övriga avtal gäller Las eller motsvarande regler. De avtal som reglerar tillfälliga anställningar talar oftast om hur deltider, timanställningar och andra behovsanställningar får användas.
Ett antal avtal har undantag från företrädesrätten till en ny tjänst. Undantagen gäller för prov- och ferieanställda samt till vikariat som är högst 14 dagar.

Flera avtal har egna regler
för uppsägningstider. Vanligast är att de som var anställda i slutet av 90-talet får behålla regeln om att uppsägningstid efter ålder som då gällde. I dag beror uppsägningstiden på anställningstiden. Några avtal har bättre villkor jämfört med Las:
Flera avtal har ett äldreskydd så att den som har fyllt 55 år och varit anställd i tio år, i vissa fall 45 år, har förlängd uppsägningstid med ytterligare sex månader.