På onsdag och torsdag läser några av författarna sina texter på Alva kultur på Umeå universitetssjukhus. En av dem är Anita Wallström som är sjukhusstäderska på sjukhuset.
Vad är det du ska läsa?
– Det är en dikt om hur det är en dag på arbetet. En personlig text, men den utgår från mitt jobb.
Vad har en städerska att berätta?
–  Massor! Vi ser nästan allt som händer här. Intriger. Kortare och längre kärleksaffärer. Vi tömmer alla rum och torkar överallt. Då kommer man människor in på livet. Ibland blir man full i skratt. Ibland ser man lite sorgliga saker.
Varför började du skriva?
– När man som jag har ett praktiskt jobb är det bra med lite hjärngympa. Många har en konstnärlig ådra inom sig och det är kul att få utveckla den. Sedan var vi så energiska och duktiga så det blev en jättebok av alltsammans.

Antologin ”Platsen mellan pennan och pappret” samlar texter som skrivits under ett antal skrivarcirklar. Förutom olika yrkesgrupper inom Kommunal, berättar också långtidssjukskrivna om sina erfarenheter. Helén Lindgren har drivit projektet och hon tycket det är viktigt att sätta ord på den tysta kunskap som finns i de här olika grupperna.
– Boken visar ögonblick från deras vardag. Varje yrkessituation har sin egen, alldeles specifika utblickspunkt. Att få berätta om den föder stolthet och självkänsla, som Eva Olofsson och Kristina Björk från Kommunal Västerbotten skriver i förordet till boken.

Projektet ”Kommunalare berättar” är ett samarbete mellan ABF och Kommunal Västerbotten, med stöd från Kulturrådets Kultur i arbetslivet.
Det bygger på ett antal  skrivarcirklar på arbetsplatser, på fritiden och i fackliga sammanhang.
En av tankarna har varit att deltagarna genom att uttrycka olika upplevelser i ord kan stärka sin fysiska och psykiska hälsa.
Boken ”Platsen mellan pennan och pappret” utkommer i slutet av januari.

Läs mer: www.ume.abf.se/kommunalare