Allt oftare används konsulter inom reklam, IT, ledarskap eller PR. Bland de företag som anlitas är det få som har kollektivavtal, vilket gör det svårt för fackförbunden att finna leverantörer som både kan utföra ett gott arbete och har avtal. Dessutom förekommer det att facken slarvar med att kontrollera om avtal finns.

Vi har valt att som ett av ytterst få företag i PR-branschen teckna kollektivavtal, och vi vill uppmana våra konkurrenter att följa efter.
Kollektivavtal är bra för de anställda, men också för kunderna, som vet att personalen får bra villkor och utvecklas.

Lars Jonsson och Tobias Smedberg,
grundare till Agenda PR