Siffrorna från Statistiska centralbyrån (SCB) visar förvärvsinkomsterna* för män och kvinnor i landets alla kommuner. Inkomster som räntor och vinster är då inte medräknade. Kvinnor har lägre inkomster på grund av att de i genomsnitt förvärvsarbetar mindre och har lägre lön.

För 15 år sedan var kvinnors inkomster knappt 68 procent av männens. Nu är den siffran drygt 74 procent.
Innevånarna i Danderyd har i genomsnitt de högsta inkomsterna.
I Borgholm tjänar man 63 procent av vad man gör i Danderyd. Skillnaden har krympt något under de senaste 15 åren. Men då är alltså inte vinster och räntor medräknade.
Den senare typen av kapitalinkomster är betydligt större idag och Danderydsborna har förhållandevis stora kapitalinkomster.
Klyftan mellan män och kvinnors inkomster är störst i Danderyd. Kvinnorna tjänar 63 procent av männen. Men eftersom de tjänar så pass mycket tjänar kvinnor i Danderyd mer än vad män gör i närmare hundratalet kommuner.

Jämställdheten på det här området är störst uppe i norr. I Haparanda och Övertorneå tjänar kvinnorna 89 procent av vad männen gör.

(* Det handlar medianinkomsterna, mittersta värdet när man sorterar alla individer efter stigande inkomst.)